Saugaus ir įsimenamo slaptažodžio sukūrimas – išsprendžiamas galvosūkis

Kaip susikurti saugų ir kartu lengvai įsimenamą slaptažodį? Kokie slaptažodžiai yra saugūs? Kokie slaptažodžiai laikomi nesaugiais? Ar saugus slaptažodis tikrai reikalingas? Šie ir panašūs klausimai aplanko kaskart registruojantis į internetinę svetainę. Slaptažodžių saugumas yra svarbus kriterijus, į kurį privalu atsižvelgti norint tinkamai apsaugoti savo duomenis internetinėje erdvėje. Paprastas nesaugus slaptažodis – lengvas kelias sukčiams prisijungti prie svetimų socialinių tinklapių, el. pašto paskyrų ir, pavyzdžiui, jūsų vardu prašyti paskolinti pinigų. Internetinės bankininkystės slaptažodžio „nulaužimas” gali pridaryti milžiniškos žalos.

Kokios pagrindinės klaidos kuriant slaptažodžius?

Slaptažodžiu patampa augintinių, artimųjų vardai, pavardės, gimimo datos, namų, darbo adresai. Tokio pobūdžio slaptažodžius gali atspėti pažįstami, bet nebūtinai gero linkintys asmenys.

Vieno ir to paties slaptažodžio naudojimas taip pat nėra tinkamas sprendimas. Atradus tą vienintelį slaptažodį, visos paskyros tampa prieinamos.

Slaptažodžius sudarytus iš nuoseklios skaičių sekos (12345), paprastus žodžius sukčiai lengvai išlukštena su specialiomis programomis, kurios per kelias sekundes patikrina šimtus iš žodyno paimamų žodžių. Dažniausiai pasaulyje naudojami slaptažodžiai yra skaičių seka 123456 ir žodis „slaptažodis“. Tokie slaptažodžiai yra lengvas grobis ir pradedančiajam sukčiui.

Kaip susikurti saugų ir įsimenamą slaptažodį?

Saugus slaptažodis yra sudarytas iš daug ir įvairių simbolių. Rekomenduojama slaptažodį sudaryti bent iš 8–10 simbolių: didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių, skyrybos ženklų. Pavyzdžiui, slaptažodis „:-)nISp18;-(“ yra ganėtinai saugus. Jį sudaro didžiosios ir mažosios raidės, skaičiai, skyrybos ženklai. Kuo daugiau simbolių ir kuo jie įvairesni, tuo slaptažodis saugesnis. Atsitiktine tvarka be jokios logikos parinktų raidžių ir simbolių junginį prisiminti sudėtinga. Tačiau pagal tam tikrą tvarką sudaromą slaptažodį įsiminti nesunku.

Štai keli patarimai, kaip prisiminti minėtą slaptažodį „:-)nISp18;-(“:

• Kurdami slaptažodį pasitelkite mėgstamos dainos, eilėraščio frazės, posakio žodžių pirmąsias, antrąsias ar paskutines raides. Kai kurias jų parašykite didžiosiomis. Pavyzdžiui, iš posakio „Namuose ir sienos padeda“ sudaromas trumpinys nISp. Šią slaptažodžio dalį galima susieti su internetinės svetainės specifika. Jungiantis prie el. pašto ar socialinių tinklalapių, tiktų posakis „Nusišypsok ir pasaulis nusišypsos tau“. Jungiantis prie internetinės bankininkystės – „Laimė ne piniguose, o jų kiekyje“.

• Šalia turimos raidžių kombinacijos prijunkite simbolius. Juos lengviau prisiminti kaip emocijas, pavyzdžiui, :-), :-(, :-P, :O, :-/, :-[, :-\, :-|, :-C ar :-D.

• Įrašykite kelis skaičius. Tam galite panaudoti savo mėgstamos kavinės, lankytos mokyklos / universiteto adreso fragmentą.

Dar vienas saugaus ir įsimenamo slaptažodžio kūrimo būdas yra susikurti bazinę slaptažodžio dalį ir ją papildyti svetainės, prie kurios jungiatės, pavadinimo keliomis raidėmis. Raidės gali būti parašytos ir atvirkštine seka. Pavyzdžiui, bazinė slaptažodžio dalis yra anksčiau minėtas slaptažodis, jungiantis prie www.gmail.com, prie bazinės slaptažodžio dalies prijungus raides „lia“, išeina slaptažodis „:-)nISp18;-)lia“. Jungiantis prie www.facebook.com, slaptažodis būtų „:-)nISp18;-)koo“.

Slaptažodžius patariama keisti kas 6 mėn. Negalima slaptažodžių užsirašinėti užrašų knygutėse, telefonuose, nešiotis piniginėse, siųsti el. paštu. Įvedant slaptažodį, aplink neturėtų būti žmonių, galinčių matyti įvedamą kombinaciją.

Taigi, saugaus ir įsimenamo slaptažodžio sukūrimas – tik iš pirmo žvilgsnio sudėtingas procesas. Paskyrus tam šiek tiek laiko, pasukus galvą ir pasinaudojus išvardintomis rekomendacijomis, kiekvienas gali susikurti saugų ir įsimenamą slaptažodį.

Parengė Danguolė Muzikevičiūtė